Over Tyfoon

Volleybalclub Tyfoon

Bestuur

Het bestuur van VC Tyfoon bestaat uit onze voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Samen zijn zij als eerste verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van de vereniging.

Ze kijken mee met de onderliggende commissies en sturen waar nodig bij op beleidsaspecten, communicatie en andere belangen. 

Voorzitter, Rene Blokzijl

Leiderschap en uithangbord

De voorzitter vormt samen met de penningmeester en secretaris het bestuur en is mede verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de club.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid, zowel op bestuurlijk- als volleybalgebied.

Secretaris, Rolf Prins

Geheugen van de vereniging

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de secretaris is een administratief aspect. Alles wat er in de vereniging besloten is, wordt vastgelegd door de secretaris.

Waar de voorzitter verdeelt en delegeert, voert de secretaris uit of coördineert de uitvoering samen met de rest van het bestuur en commissies.

Verder heeft de secretaris een communicatie functie binnen de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en buiten de club.

Penningmeester, Carolien Visser

De financiën van de club

De penningmeester is ook lid van het bestuur.

Hij of zij is verantwoordelijk voor de financiële planning, de jaarlijkse begroting, de financiële administratie, het verwerken van facturen (zowel in- als uitgaand) en het bijhouden van de financiële correspondentie.

De penningmeester laat zich ondersteunen door de ledenadministratie, deze draagt zorg voor de contributie-incasso.

Jaarlijks worden deze zaken gecontroleerd door de kascommissie.

Een keer meetrainen met Tyfoon?

Lijkt het je leuk om te volleyballen bij Tyfoon? Meld je dan aan om een keer mee te trainen! Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Aan de hand daarvan laten wij je weten met welk team je mee kan trainen en wanneer.

Sponsoren van Tyfoon